Styrelseordförande 

Ove Puisto

Sekreterare

Eva Puisto

Kassör   

Gurli Söder