Styrelseordförande

Ove Puisto

Sekreterare

Eva Puisto

Kassör

Gurli Söder