Ändamål och uppgift


Crazy Feet´s Linedance är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.


Crazy Feet´s Linedance ska bedriva utlärning och ge möjlighet till motion, förbättrad motorik och erbjuda gemenskap.


Crazy Feet´s Linedance vänder sig till intresserade i alla åldrar.