Ändamål och uppgift

 

Crazy Feet´s Linedance är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

 

Crazy Feet´s Linedance ska bedriva utlärning och ge möjlighet till motion, förbättrad motorik och erbjuda gemenskap.

 

Crazy Feet´s Linedance vänder sig till intresserade i alla åldrar.